Garanti:

Vid en eventuellt bränd talspole/talspolar på ett baselement så gäller inga garantier, utan slutkund får själv kosta på ett nytt baselement. Vid vissa undantagsfall kan vi göra goodwill och erbjuda ett nytt element till reducerat pris. För att goodwill ska kunna erbjudas måste ett giltigt kvitto kunna uppvisas!

 

Inspelning:

Rekommendationen ifrån oss är att baselementet ska spelas in åtminstone 25-30 timmar innan basen kan användas fullt ut. Om man inte följer den rekommendationen så kan talspolarna ta skada och garanti gäller ej!