Personuppgifter

 

Uppsala Bilradio AB (nedan Uppsala Bilradio) behandlar personuppgifter med största omsorg. Genom att lämna information via vår webbplats godkänner du att Uppsala Bilradio behandlar personuppgifter såsom kontaktinformation och företagsuppgifter. Dessa uppgifter används för att administrera affärsrelationen samt i försäljning.

 

Tillgång

De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med Uppsala Bilradio externa leverantörer (så som IT-leverantörer) i den mån det behövs för att administrera och genomföra ovan nämnda ändamål. Dina personuppgifter kommer dock inte att i övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke.

Endast personer hos Uppsala Bilradio som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Uppsala Bilradio har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Uppsala Bilradio sparar dina personuppgifter till dess att uppgifterna inte längre behövs eller anses vara inaktuella.

 

Rättigheter

Uppsala Bilradio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta Uppsala Bilradio och få veta vilka uppgifter som finns om dig. Du har rätt att få ut personuppgifterna i ett maskinläsbart format och du har rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som helst begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att vi ska radera dina personuppgifter. Notera dock att en begränsning eller radering kan innebära att Uppsala Bilradio inte har möjlighet att skicka dig information i enlighet med dina önskemål. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta uppgifter om dig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Om du är missnöjd över hur Uppsala Bilradio behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för Uppsala Bilradio personuppgiftsbehandling.

 

Cookies

Denna cookiepolicy gäller för Uppsala Bilradio användning av cookies på vår webbplats. Denna cookiepolicy beskriver vilken typ av cookies vi använder på webbplatsen, varför vi använder cookies, hur du kan blockera eller radera cookies samt var du kan läsa mer om de specifika cookies som används.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil, som sparas på din dator när du besöker en webbplats. Denna fil lagrar information som kan läsas av webbsidan om du besöker den igen vid ett senare tillfälle. Vissa kakor är nödvändiga för att sidan ska fungera ordentligt. Andra cookies förenklar för besökaren: De kommer ihåg dina inloggningsuppgifter eller vilket språk du har valt till exempel. Kakor innebär att du inte behöver fylla i samma information på nytt. Cookies används också i marknadsföringsändamål då de möjliggör att webbsidan kan identifiera dig som en återkommande besökare och kan då ge dig en personligare upplevelse.

 

Vad använder Uppsala Bilradio cookies till?

Vissa cookies som Uppsala Bilradio använder är absolut nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att möjliggöra att du kan röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner. Du behöver inte godkänna vår användning av nödvändiga cookies eftersom de krävs för att vi ska kunna tillhandahålla webbplatsen.

Webbplatsen använder även cookies som tillåter oss att optimera webbplatsens funktioner, att förbättra din upplevelse av webbplatsen, att göra webbplatsen enklare att använda samt att skräddarsy webbplatsen till dina intressen och behov. Dessutom används cookies för att sammanställa anonym statistik för att vi ska förstå hur våra användare surfar på webbplatsen och därigenom kunna förbättra oss.

Uppsala Bilradio använder även cookies för att kunna marknadsföra oss personligare genom att skräddarsy annonser som mer troligt tilltalar dig.

 

Vilken typ av cookies använder vi?

Det finns tre typer av cookies på webbplatsen:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och går inte att stänga av. De placeras vanligtvis bara ut som svar på en åtgärd från dig. Du kan ställa in din webbläsare på att
blockera dessa cookies eller varna dig om dem, men det kan göra att vissa delar av webbplatsen inte fungerar. Dessa cookies lagrar inte någon personligt identifierbar information.

Den här webbplatsen använder sig av dessa nödvändiga cookies:

Namn Utfärdare Livslängd Ändamål
ilcc_consent_categories Denna sida 90 dagar Denna cookie lagrar information om du som besökare har angivit ett medgivande eller inte till olika kategorier.
ilcc_has_preferences Denna sida 90 dagar Denna cookie lagrar information om du som besökare har angivit ett medgivande eller inte.

Statistikcookies

För att kunna förbättra webbplatsen, dess information och funktionalitet vill vi samla in statistik. Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra
prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare förflyttar sig på webbplatsen. All information som samlas in via dessa cookies
är aggregerad och anonym. Uppsala Bilradio använder sig av verktygen
Google Analytics,
Google Tag Manager. Klicka på respektive verktyg för att läsa mer om dem.

Den här webbplatsen använder sig av dessa statistikcookies:

Namn Utfärdare Livslängd Ändamål
_ga Google 2 år Denna cookie används för att skilja mellan användare. Detta görs anonymt genom ett tilldelat användarnamn. Cookien raderas automatiskt 2 år efter att användaren senast besökt
webbplatsen.
_gat Google 1 minut Denna cookie används av Google Analytics för att begränsa antalet förfrågningar.
_ga_* Google 2 år Denna cookie används för att bevara sessionstillståndet.
_gcl_au Google 90 dagar Denna cookie används för att lagra och analysera konverteringar.

Hur kan jag avaktivera cookies?

Du kan ställa in i din browser så att cookies avaktiveras. Observera dock att om du stänger av cookies, så lagras inte längre ditt namn och lösenord på någon webbplats.

Ett alternativ är att använda sig av ett tillägg till sin webbläsare som både visar och ger alternativ till att blockera vissa cookies. Exempel på ett populärt sådant verktyg är
Ghostery.

Så här gör du för att stänga av användandet av cookies:

Chrome
 1. Öppna Chrome
 2. Klicka på ikonen för Chrome-menyn
 3. Nästan längst ned på sidan klickar du på ”Visa avancerade inställningar”
 4. Du inaktiverar Kakor genom att välja ”Förhindra att webbplatser sparar några data”
Safari
 1. Öppna Safari
 2. Välj ”Inställningar” under ”Safari-menyn” och klicka på ”Integritetsskydd”
 3. Du inaktiverar Cookies genom att välja ”Blockera Cookies”
Firefox
 1. Öppna Firefox
 2. Välj menyn ”Verktyg” och klicka på ”Inställningar”
 3. Välj ”Sekretess” och avmarkera valet ”Tillåt att webbplatsen lagrar kakor”
 4. Om det inte fungerar direkt kan du behöva starta om din webbläsare
Internet Explorer
 1. Öppna Internet Explorer
 2. Välj menyn ”Verktyg” och ”Internetalternativ”
 3. Klicka på fliken ”Sekretess” och flytta skjutreglaget under ”Inställningar” längst upp om du vill blockera alla Cookies
 4. Klicka på ”OK”
Edge
 1. Öppna Edge
 2. Klicka på ikonen för Edge-menyn
 3. Klicka på ”Inställningar”
 4. Klicka på ”Visa avancerade inställningar”
 5. Scrolla ner till ”Cookies” och välj ”Blockera cookies”